• EQUIPO MÉDICO

Equipo HUMPREY para campimetrías

Equipo TOPOGRAFO para topografías

Equipo IOL Master 500 para cálculo de Lente Intraocular

Microscopía especular

Equipo 3d OCT para OCT, Fluorangios, Goniometrías, foto fondo de ojo.

YAG Láser (Para Iridotomía y Capsulotomía)

Equipo Centurion Silver System para Facoemulsificación

Microscopio de CX. Oftálmica

Biómetro por ultrasonidos Pac scan para calculo de L.I.O. y paquimetrías